Mindre refusjon for tannregulering fra 2020 – Gjelder dette ditt barn?

Gruppen som mister refusjon fra 2020 er barn med definert klart behov for tannregulering. Det kan være overbitt, åpent bitt, underbitt eller plassmangel til alle tennene. Utgiftene til foreldrene for denne behandlingen dekkes med 40 prosent etter honorartakstene frem til 31.12.2019.

Ta kontakt med oss for å komme i gang med behandlingen i år for å ikke å miste denne refusjon.

Sosiale forskjeller

Endringene i refusjonsordningen vil kunne skape store sosiale forskjeller. I fjor da dette temaet også var oppe skrev vår kjeveortoped Nils Jørgen Selliseth i Klassekampen at «Pasienter med klare behandlingsbehov vil miste all refusjon, og dette vil gi store sosiale forskjeller hos mange familier.» Videre utdyper han at behandlingen typisk tar to år, og at det er til enhver tid 20 000 familier i Norge som er direkte berørt. «Selv pasienter med store behandlingsbehov mister refusjonen dersom dette blir vedtatt,» skriver Selliseth, som mener at «Dette blir helt feil og er direkte uansvarlig».

Selliseth mener at «behandling bør først settes i gang etter en grundig utredning hos en spesialist på tannregulering.» Han forklarer at konsekvensene av å ikke behandle tann- og kjevestillingsfeil hos denne pasientgruppen kan være blant annet «økt risiko for tannskader ved traumer mot munnen, problemer med lesping, problemer med tygging av mat, unormal kjevevekst, økt tannslitasje, muskel- skjelettplager senere i livet samt psyko- sosiale problemer og økt risiko for mobbing».

Tannregulering for barn med klart behov gjelder mer enn kosmetikk

Helseministeren argumenterer bortfallet i i refusjon til denne gruppen at dette handler om kosmetikk. Er det kosmetikk å kunne bite over en brødskive med salami? Spør vår fagleder Fredrik Skodje hos smp.no. Videre skriver han at «barn som ikke biter sammen på de seks fremste tennene, klarer seg, men alle er vel enige om at det er mye mer praktisk om tennene hadde truffet hverandre når man skal spise, slik at man hadde sluppet å dytte brødskiva bak på småjekslene for å kunne bite den av. Og det er blant annet slike barn som blir rammet av endringer i refusjonsordningen».

Behov revidering av dagens refusjonssystem

Dagens refusjonsordning er under revidering av fagmiljøet og de legger frem sin innstilling i desember. Likevel får vi denne beslutningen om endringen nå – før dette arbeidet er ferdigstilt. Tannlegeforeningen reagerer sterkt på dette.

 

Ta kontakt med oss for å komme i gang med behandlingen i år for å ikke å miste denne refusjon.