Tannregulering i Norge handler ikke om perfekte Hollywoodsmil

Klassekampen

Tirsdag 14. august hadde vår kjeveortoped Dr.Odont Nils Jørgen Selliseth et debattinnlegg om endring i refusjon for tannregulering.
Vi deler artikkelen i sin helhet her:

 

Tannregulering = sosialpolitikk

 

Refusjons- og takstsystemet for tannregulering i Norge har vært under press lenge. Helsedirektoratet har gjennom år skrevet flere utredninger der de har foreslått store endringer, men lite har skjedd utover underregulering og reduksjon av takstene. Men nå er det alvor. Helsedirektoratet leverte i fjor utredningen ”Kjeveortopedi – kriterier for stønadsberettiget behandling” til Helse- og omsorgsdepartementet. Forslagene i utredningen er dramatiske. Gruppe C (mindre alvorlige tann- og kjevestillingsfeil) skal miste all trygderefusjon (utgjør 8 – 10 000 kroner per pasient), og økt refusjon til søsken (utgjør 6 – 8 000 kroner per pasient) skal fjernes.

Begrunnelsen er oppkonstruert og uetterrettelig. Helsedirektoratet hevder at ingen pasienter i denne gruppen får offentlig finansiering i Sverige og Danmark pga. lite behandlingsbehov, og at man derfor kan droppe trygderefusjonen i Norge også. Problemet er bare at dette ikke stemmer! Faktum er at disse pasientene kan få tilbud om gratis behandling helt uten egenandel i både Sverige og Danmark. Helsedirektoratet jukser, og deres egen utredning gir ikke grunnlag for konklusjonene de trekker og rådene de gir. Saken er kompleks og krevende å sette seg inn i, men politikerne kan ikke la seg lure til å innføre så store endringer på et falskt grunnlag.

Pasienter med klare behandlingsbehov vil miste all refusjon, og dette vil gi store sosiale forskjeller hos mange familier. Behandlingen tar typisk to år, så det er til enhver tid 20 000 familier i Norge som er direkte berørt av denne saken. Selv pasienter med store behandlingsbehov mister refusjonen dersom dette blir vedtatt. Dette blir helt feil og er direkte uansvarlig.

Behandling bør først settes i gang etter en grundig utredning hos en spesialist på tannregulering. Konsekvenser av IKKE å behandle tann- og kjevestillingsfeil hos denne pasientgruppen kan være økt risiko for tannskader ved traumer mot munnen, problemer med lesping, problemer med tygging av mat, unormal kjevevekst, økt tannslitasje, muskel- skjelettplager senere i livet samt psyko- sosiale problemer og økt risiko for mobbing.

Pasientenes egenbetaling er allerede høy for mange familier. Dersom de må betale 100 %, må mange foreldre takke nei til behandling. Refusjon av utgifter til tannregulering handler først og fremst om sosial utjevning. Det skal ikke synes på barnas tenner hvor god råd foreldrene har. Dagens system er ikke perfekt og bør revideres, men å fjerne refusjonen i gruppe C og økt refusjon til søsken gjør bare problemet større og skaper forskjeller ingen politikere bør godta.