Tennene dine påvirker helsen din

Forskning fra Universitetet i Oslo viser en sammenheng mellom sykdommer i munnen og sykdommer i resten av kroppen.

Det å holde tennene rene er viktig for å unngå soppinfeksjoner, betennelse i tannkjøttet, infeksjoner i munnhulen og hull i tennene. Bakteriene fra munnhulen kan spres videre til resten av kroppen og forårsake sykdommer. Pasienter som har hatt hjerneslag, kan ofte få en redusert hosterefleks slik at bakteriebelegg kommer ned i luftveiene. Dermed kan det oppstå lungebetennelse, forklarer forskeren Kathrine Gahre Fjeld.

Helsen din påvirkes også av tennene, som revmatisme og diabetes er kan gi betennelser i tannkjøttet.

Mistenker du sykdommer i munnhulen, ta kontakt med tannlegen din for nærmere undersøkelse.

Colosseum Tannlege Apollonia har dyktige tannleger og spesialist på tannkjøttsykdom.

Viktig å beholde tennene

Det å beholde egne tenner har også vist seg å ha stor helsegevinst. Dersom man mangler en tann, vil tannen i den motstående kjeven begynne å «vokse seg inn» i mellomrommet. På lang sikt vil kjevebenet brytes ned dersom man mangler en tann, slik at tennene rundt svekkes og faller ut. Dette igjen, påvirker ansiktsuttrykket.

Dersom man ikke kan beholde egne tenner er tannimplantat et godt alternativ, og man vil få effekten av å mangle tenner. Tannimplantat er en erstatning for rot, og på toppen settes en krone. Tannimplantat fungerer som dine naturlige tenner.

Colosseum Tannlege Apollonia har lang erfaring med tannimplantat og setter dette inn på en dag. Ta kontakt for timebestilling her.