Har du rett til trygderefusjon ved tannbehandling?

Folketrygden gir rett til refusjon ved tannbehandling ved noen diagnoser og tilstander. Disse blir årlig revidert, men våre tannleger er alltid oppdatert på oversikten fra Helfo

Tannlegen gjør en undersøkelse og vurderer din munnhelsestatus. Våre tannleger er godt kjent med regelverket om trygderefusjon og vet hva som gir refusjon. Du kan være trygg på at du får den refusjonen du har krav på hos oss. Tannlegen sender inn søknad til Folketrygden på dine vegne. Dermed betaler du kun egenandel ved behandling.

Det eneste du trenger å gjøre for å få dine rettigheter er å møte opp til undersøkelse, så ordner tannlegen resten. Bestill konsultasjon her! Du kan få time allerede samme dag eller dagen etter.

Folketrygden følger et regelverk med fastsatte takster for tannbehandling. Det er 15 medisinske tilstander som kan utløse at Folketrygden betaler hele eller deler av tannbehandlingen din.

  1. 1. Sjeldne medisinske tilstander
    Sjeldne medisinske tilstander er diagnoser som forekommer hos opp til 500 mennesker i Norge. Det er et krav om at den sjeldne medisinske tilstanden må være varig. Helsedirektoratet har laget en egen liste over sjeldne diagnoser (pdf), som jevnlig blir oppdatert. Hvis du har en diagnose som står på lista og tilstanden er av varig karakter, kan du ha rett til stønad.

2. Leppe-kjeve-ganespalte
Stønaden gis til tannbehandling som har direkte relasjon til leppe-kjeve-ganespalte (LKG).

3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
Krefttilstander og lokalt aggressive tilstander, som store kjevecyster, benigne svulster og osteomyelitt, som påvirker munnhulen eller kjeven direkte, gir rett til stønad. Selve sykdommen eller behandlingen av denne må ha ført til behov for tannbehandlingen.

4. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander
Dersom infeksjonsspredning fra munnhulen kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for deg, kan du i visse tilfeller ha rett til stønad. Dette kan gjelde i situasjoner knyttet til hjerteoperasjon, dialysebehandling, organtransplantasjon, benmargstransplantasjon, stamcellebehandling, høydose cellegiftbehandling, hiv/aids og enkelte andre krefttilstander.

5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
Visse sykdommer og avvik i munn og kjeve kan gi rett til tann- og kjevekirurgisk behandling.

6. Periodontitt – tannkjøttsykdom
Du kan ha rett på støtte til systematisk behandling av diagnosene marginal periodontitt og periimplantitt. Har du mistet tenner som følge av sykdommen, kan du også ha rett til stønad til erstatning av tennene.

Les mer: Du kan ha tannkjøttsykdom uten å vite det!

7. Tannutviklingsforstyrrelser
Stønaden gis i forbindelse med noen medfødte tilstander som ufullstendig emaljedannelse, ufullstendig tannbensdannelse, medfødt manglende tannanlegg, meget korte tannrøtter, alvorlig mineraliseringsforstyrrelse og/eller morfologiske utviklingsforstyrrelser og tannluker på grunn av medfødte tilstander.

8. Bittanomalier
Ved bittanomalier (bittavvik) kan du få dekket noe av utgiftene til tannregulering. Hvor mye du må betale selv, avhenger av hvor alvorlig avviket er.

Har du rett til refusjon ved tannregulering? Les mer om pris på tannregulering for voksne

9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
I alvorlige tilfeller av tannslitasje, der tennene er nedslitt etter tanngnissing eller syreskader, kan du få noe stønad til gjenoppbygging av tennene.

Slitte tenner? Få smilet ditt tilbake!

10. Hyposalivasjon – munntørrhet
Dersom du lider av munntørrhet, og at dette over tid har medført flere hull i tennene, kan du ha rett til noe stønad. Stønaden gis først og fremst til konserverende tannbehandling (fyllinger og fyllingsmaterialer). Har du mistet tenner, kan stønaden også gis til erstatning av tennene.

11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
Stønaden gjelder dersom du har fått en skade på munnslimhinner som følge av en allergisk reaksjon mot fyllinger eller avtakbare proteser. I visse tilfeller kan du få dekket noe av utgiftene til å skifte ut fyllinger/proteser som du reagerer allergisk mot.

12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
Dersom NAV har godkjent tannskaden som yrkesskade, kan du ha rett til stønad til tannbehandling.

13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
Du kan ha rett på stønad til tannbehandling etter en ulykke, for å gjenopprette tilstanden slik den var før ulykken fant sted.

14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne
Dersom du har en varig fysisk eller psykisk sykdom, kan du få noe stønad til tannbehandling. Stønaden kan gis dersom sykdommen over tid har gitt deg nedsatt evne til å ivareta din egen tannhelse.

15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven
Mangler du tenner i underkjeven og har plager knyttet til løstsittende protese, kan ha rett på stønad til dekkprotese. Mangler du i tillegg tenner i overkjeven, kan du få stønad til nødvendig ny protese i overkjeven.

Spør tannlegen! Ved Colosseum Tannlege Apollonia har vi allmenntannleger og spesialister som kan vurdere og behandle all trygdefinansiert tannbehandling.