Refusjon på tannimplantat – Sjekk om du kan få støtte fra Helfo!

Vet du at du kan ha rett på inntil 80 prosent refusjon på tannimplantater? Få hjelp til å dokumentere behovet ditt og søke om støtte til nødvendig behandling hos Apollonia! Hos oss betaler du kun egenandelen for behandlingen, så du slipper å legge ut fra egen lomme.

Trenger du nye tenner? Ta kontakt og få gratis konsultasjon med hjelp til å søke om refusjon for tannimplantater!

Hvem har krav på refusjon på tannimplantat?

Hvis du trenger nye tenner, kan du ha rett til å motta støtte fra Helfo for å få nødvendig behandling. Det er Folketrygden som avgjør om du har krav på stønad og hvor mye av behandlingen du får dekket. Du kan få dekket cirka 50 til 80 % av kostnadene for tannimplantater, avhengig av ditt sykdomsbilde eller skade.

De viktigste årsakene til at du kan få refusjon:

  • Munntørrhet i kombinasjon med karies (hyposalivasjon)
  • Tannkjøttsykdom der tennene kan ikke behandles (marginal periodontitt)
  • Sterkt nedsatt evne til egenomsorg pga. sterk somatisk eller psykisk lidelse
  • Gebiss eller protese som ikke går an å feste
  • Sjelden medisinsk tilstand (færre enn 500 med lidelsen i Norge – se liste)
  • Tannutviklingsforstyrrelser – agenesi – manglende tannanlegg eller underutviklede tenner
  • Tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade
  • Godkjent yrkesskade (gjelder også for skolebarn)
  • Svulst i hode-/halsregion
  • Sykdommer som krever infeksjonsforebyggende behandling (hjerteoperasjon, dialysebehandling, organtransplantasjon og ved etterfølgende immunsuppressiv behandling, beinmargstransplantasjon stamcellebehandling, høydose cellegiftbehandling, HIV/AIDS, kreftpasienter med skjelettmetastaser ifm. behandling av benmodulerende medikamenter, strålebehandling mot kjevene ved kreftsykdom og/eller ved etablert medikamentassosiert kjeveosteonekrose.)

– Vi er veldig oppmerksomme på disse problemstillingene og tilrettelegger for at du får dine pasientrettigheter. Det er viktig for oss at pasientene våre ikke går glipp av refusjon, sier tannlege Fredrik Skodje ved Apollonia tannklinikk i Ålesund.

Få hjelp til å søke om støtte

Tannlege Fredrik Skodje på Colosseum Tannlege Apollonia. Fotografi, 2017

Tannlege Fredrik Skodje kan hjelpe deg med å få søke om støtte til tannbehandling fra Helfo.

Skodje har eksamen i odontofobi og er spesialtannlege med lystgasslisens. Han behandler ofte pasienter med tannbehandlingsangst. Mange av dem har svært slitte tenner og skadde fordi de har gått lenge uten å få behandling. De er blant de som får hjelp til å søke om stønad for å få nye tenner.

– Vi går alltid gjennom helseopplysninger sammen med alle nye og innkalte pasienter for å avdekke om de kan ha krav på refusjon for tannbehandlinger. Ta med deg legejournalen din og det du får tak i av røntgenbilder, NAV-vedtak og andre relevante dokumenter, så får du hjelp til å søke. Jo mer dokumentasjon vi har, desto bedre, sier Skodje og smiler vennlig.

Apollonia tar oppgjøret med Helfo for deg

Siden Skodje er godkjent av NAV for å gjøre trygdefinansiert tannimplantatbehandling, får du hjelp raskt og du betaler kun egenandelen hvis du har krav på refusjon.

Det betyr at du slipper å legge ut for det som kan være en kostbar behandling, for så å søke om refusjon. Apollonia tar oppgjøret med Helfo for deg, slik at du slipper å ta noen risiko.

Husk at hos Apollonia så får du nye tenner på en time. Og, ønsker du gratis konsultasjon, kontakt oss!

 

Kilde:

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom (PDF), Regjeringen.no, 2017