Tannbehandling kan gi økonomisk refusjon

Har du dårlig tannhelse? Dette kan gi store økonomiske kostnader. Og gjennom Helfo kan du få refusjon for tannbehandlingen, og du betaler kun egenandel. Tannlegen starter med å gjøre en undersøkelse og vurderer din munnhelsestatus.

Dette kan føre til refusjon

• Legemidler kan fører til munntørrhet. Dette fører til stor risiko for karies. Hvis du har mye karies på grunn av munntørrhet kan du ha rett på økonomisk støtte for behandling av karies.

• Tannskader som er oppstått på grunn av ulykke (for eksempel fallulykke) kan bli behandlet med økonomisk støtte fra Helfo.

• Hvis du har nedsatt funksjonsevne grunnet sykdom – kan du ha rett på økonomisk støtte dersom sykdommen har påvirket din tannhelse.

• Mangler du tenner i underkjeven og ikke kan bruke en løstsittende protese kan vi hjelpe deg med å få dekkprotese – implantat i kjeven som vi fester en protese med to trykknapper til. Dette gir deg rett på omfattende økonomisk støtte. Om du samtidig er uten tenner i overkjeven får du økonomisk støtte til ny protese i overkjeven dersom dette synes nødvendig.

• En infeksjon i munnen føre til alvorlig og livstruende risiko dersom denne infeksjonen blir spredt til resten av kroppen. Det er da viktig å komme raskt i gang med å behandle tenner og munnen for å unngå at infeksjonen sprer seg.

• Når man har behov for et lite kirurgisk inngrep for å rette opp i ”sykdommer og anomalier” i munn eller kjever. Visdomstenner som ligger dypt i kjeven kan være en slik anomali når dette fører til infeksjon i området rundt tannen. Og så om har tannrøtter som ligger i kjeven og disse bør fjernes, kommer dette ofte i samme kategori – og gir rett til økonomisk støtte.

• Hvis du har mistet tenner etter 1. mai 2002 på grunn av alvorlig tannkjøttsbetennelse kan du ha rett på rehabilitering av tannsettet ditt. Det vi da må gjøre er å erstatte en eller flere tenner, eller alle med broer, implantat eller proteser.

• Av ulike årsaker har noen personer ikke økonomi til å betale for egen tannbehandling, da kan man søke om økonomisk stønad til å få utført nødvendig behandling. Denne stønaden blir gitt etter lov om sosiale tjenester. Søknad skal foretas etter en konkret og individuell vurdering. For å få rett til stønad fra NAVs sosialtjeneste må du oppfylle vilkårene for rett til økonomisk sosialhjelp (sosialtjenesteloven §§ 18 og 19), fremlegge et skriftlig behandlings- og kostnadsoverslag fra tannlegen, og behandlingen som skal utføres må være nødvendig. Vi hjelper deg med dette.

Du betaler kun egenandel

Våre tannleger er godt kjent med regelverket om trygderefusjon og vet hva som gir refusjon. Du kan være trygg på at du får den refusjonen du har krav på hos oss. Tannlegen sender inn søknad til Folketrygden på dine vegne. Dermed betaler du kun egenandel ved behandling.

Vi hjelper deg med dine tannhelse og refusjon, ta kontakt med oss for timebestilling.