Informasjon om corona

Vi følger myndighetenes tiltak for å begrense smitte i befolkningen. Folkehelseinstituttet og Norsk Tannlegeforening har gitt retningslinjer for faglig forsvarlig behandling i tiden fremover. Disse vil vi etterkomme. Pasienter som bør utsette sin behandling vil bli kontaktet. Vår klinikk er åpne i tråd med myndighetenes retningslinjer for å opprettholde et forsvarlig tannhelsetilbud til befolkningen.