Viktig informasjon om Corona-virus og tannhelsetjeneste fra Colosseum Tannlege Apollonia f.o.m. 13. mars – 13. april

I forbindelse med Coronasituasjonen anbefaler helsemyndighetene en rekke tiltak for tannhelsetjenesten. Det betyr at tannhelsetilbudet fra Colosseum Tannlege Apollonia blir begrenset i en periode fremover, men vår klinikk er åpne og behandler akutte behov.
Ta kontakt på telefon for bestilling av time ved akutt behov.

I tråd med anmodning fra Tannlegeforeningen vil Colosseum Tannlege Apollonia fortsette
å behandle pasienter med akutte behov. Dette gjelder blant annet smerter og infeksjoner.

For oss i Colosseum Tannlege Apollonia er det spesielt to ting som er viktig i forbindelse
med Koronasituasjonen:

  1. At vi gjør alle tiltakene vi kan for å begrense smitte.
  2. At pasienter med akutte behov får den nødvendige hjelpen. Akutte behov er definert som smerter og infeksjoner, altså ikke-kosmetiske behandlinger. Dersom du er usikker eller har akutt behandlingsbehov, anbefaler vi at du tar kontakt med oss.

Informasjon til foreldre og ungdom om regulering og akutt kjeveortopedi

Mange unge har regulering, og kan oppleve utfordringer med reguleringen som kan skape irritasjon og ubehag. Vi kommer derfor med følgende tips og råd, hvis noe skulle skje med reguleringen i denne perioden.

  • Løs kloss/bracket: Dette er ikke farlig, men er det plagsomt kan man prøve å løsne klossen fra buen og vippe den av (dvs åpne «døra» på klossen/dra den ned slik at buen er løs).
  • Dersom Buen stikker/gnager: Ved ubehag pga at buen eller annet på reguleringen stikker eller det gnager kan dere prøve å klippe buen med en negltang e.l., eventuelt bruke voks der det stikker eller gnager. Ved bruk av voks er det viktig at det er så tørt som mulig der dere plasserer voksen.

Vennligst ta kontakt på telefon om du har spørsmål vedrørende dette ved akutt behandlingsbehov. Vi oppdaterer så snart det foreligger ny informasjon eller endring
i retningslinjene. Vi beklager utfordringene dette måtte medføre, men håper for forståelse
i denne situasjonen som vi alle befinner oss i.

Se informasjon om hvilke tiltak du selv kan gjøre for å begrense smitte på FHI.no. Du kan også ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon for spørsmål om Corona-virus: 815 55 015.