Priser

Apollonia bilde

Priser og refusjon kjeveortopedi

Prisene på en kjeveortopedisk behandling er avhengig av bittfeil og av hvor omfattende behandlingen vil bli. Før en behandling påbegynnes får alle pasienter en behandlingsavtale. Pasienten opplyses om totalprisen for behandlingen, dekningsprosent og egenandel som pasient eller foresatt skal betale. Egenandelen deles opp i inntil 12 avdrag etter ønske.

Refusjon ved kjeveortopedisk behandling

Avhengig av alvorlighetsgrad, ytes stønadene 40 %, 75 % eller 100 % av folketrygdens takster for kjeveortopedisk behandling. Ved ”Klart behov” dekkes 40 %, ved ”stort behov” dekkes 75 %, og ved ”svært stort behov” dekkes 100 % av folketrygdens takster.

Flere barn med regulering?

Familier med flere enn ett barn som har behov for kjeveortopedisk behandling får utvidet stønad. Stønaden gjelder fra det neste barnet som har behov for tannregulering.
En stønad på 40 % blir utvidet til 60 %, en stønad på 75 % blir utvidet til 90 %. For å oppfylle kravene til refusjon krever Folketrygden at behandlingen er påbegynt senest året pasienten fyller 18 år.

Colosseum Tannlege Apollonia garanterer pasienter følgende:

  • Pristilbudet er bindende – det blir ikke tatt mer betalt for behandlingen enn først avtalt.
  • Ved behov for omgjøring/påsetting av streng blir det ikke tatt betalt for ny egenandel, dersom omgjøringen påbegynnes før pasienten fyller 20 år. Etter fylte 20 år kan det bli tatt betalt for medgåtte materialer.
  • Totalprisen inkluderer etterkontroller, reparasjoner må betales for.

I noen tilfeller kan voksne også få støtte til tannregulering:

  • Bittfeilen er så alvorlig at det kreves både kjeveortopedi og kjevekirurgi.
  • Manglende tannanlegg er medfødt, og lukene i tannrekken skal lukkes kjeveortopedisk, eller med broer /tannimplantater som krever kjeveortopedisk forbehandling.
  • Pasienter med spesielle sykdommer som gir rett til gratis tannbehandling. HELFO har en oversikt over slike sykdommer: Dette gjelder bittanomalier; svært stort behov, rehabilitering ved tanntap som følge av grav marginal periodontitt, tannagenesi, tannskader ved godkjent yrkesskade og tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade.
  • Pasienter med traume, som skal behandles i kombinasjon med tannerstatning.
  • Pasienter med marginal periodontitt (tannkjøttssykdom).

Kontakt oss

Vi benytter kun dine opplysninger til å besvare på din henvendelse og ivaretar din informasjon iht. personvernlovgivningen. Les mer

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert

Abonner
Apollonia bilde
Kontakt oss Messenger