Priser

Apollonia bilde

Trygderefusjon – støtte til tannlegebehandling

Hovedregelen i Norge er at utgiftene til tannbehandling dekkes av pasienten selv. Det finnes likevel noen viktige unntak.

Når du kommer til en undersøkelse hos Colosseum Tannlege Apollonia, vil tannlegen vurdere om du har rett til støtte fra folketrygden for å utføre tannbehandlingen.

Ingen papirarbeid

Colosseum Tannlege Apollonia har avtale om direkte oppgjør med HELFO. For deg som pasient, betyr det at vi ordner alt papirarbeidet, og du slipper å kreve refusjon for tannlegen fra folketrygden. Vi vil trekke en eventuell støtte til tannlege fra på regningen din. Du betaler kun egenandel for behandlingen hos oss.

 

Diagnoser og tilstander som kan gi rett til støtte fra folketrygden:

 

1. Sjelden medisinsk tilstand
Helsedirektoratet har laget en egen liste over sjeldne diagnoser, som jevnlig blir oppdatert. Hvis du har en diagnose som står på lista og tilstanden er av varig karakter, kan du ha rett til stønad. Du finner listen her

 

2. Leppe-kjeve-ganespalte
Stønaden gis til tannbehandling som har direkte relasjon til leppe-kjeve-ganespalte (LKG).

 

3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
Noen tilstander kan gi rett til stønad. Selve sykdommen eller behandlingen av denne må ha ført til behov for tannbehandlingen.

 

4. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander
Dersom infeksjonsspredning fra munnhulen kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for deg, kan du i visse tilfeller ha rett til stønad. Dette kan gjelde i situasjoner knyttet til hjerteoperasjon, dialysebehandling, organtransplantasjon, benmargstransplantasjon, stamcellebehandling, høydose cellegiftbehandling, HIV/aids og enkelte andre krefttilstander.

 

5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
Visse sykdommer, og avvik i munn og kjeve, kan gi rett til tann- og kjevekirurgisk behandling.

 

6. Periodontitt (tannkjøttsykdom)
Du kan ha rett på støtte til systematisk behandling av diagnosene marginal periodontitt og periimplantitt. Har du mistet tenner som følge av sykdommen, kan du også ha rett til stønad til erstatning av tennene.

 

7. Tannutviklingsforstyrrelser
Stønaden gis i forbindelse med noen medfødte tilstander som: ufullstendig emaljedannelse, ufullstendig tannbensdannelse, medfødt manglende tannanlegg, meget korte tannrøtter, alvorlig mineraliseringsforstyrrelse og/eller morfologiske utviklingsforstyrrelser og tannluker på grunn av medfødte tilstander.

 

8. Bittanomalier
Ved bittanomalier (bittavvik) kan du få dekket noe av utgiftene til tannregulering. Hvor mye du må betale selv, avhenger av hvor alvorlig avviket er.

 

9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
I alvorlige tilfeller av tannslitasje, der tennene er nedslitt etter tanngnissing eller syreskader, kan du få noe stønad til gjenoppbygging av tennene.

 

10. Hyposalivasjon (munntørrhet)
Dersom du lider av munntørrhet, og at dette over tid har medført flere hull i tennene, kan du ha rett til noe stønad. Stønaden gis først og fremst til konserverende tannbehandling (fyllinger og fyllingsmaterialer). Har du mistet tenner, kan stønaden også gis til erstatning av tennene.

 

11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
Stønaden gjelder dersom du har fått en skade på munnslimhinner som følge av en allergisk reaksjon mot fyllinger eller avtakbare proteser. I visse tilfeller kan du få dekket noe av utgiftene til å skifte ut fyllinger/proteser som du reagerer allergisk mot.

 

12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
Dersom NAV har godkjent tannskaden som yrkesskade, kan du ha rett til stønad til tannbehandling.

 

13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
Det du kan ha rett på stønad til tannbehandling etter en ulykke, for å gjenopprette tilstanden slik den var før ulykken fant sted.

 

14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom, eller ved varig nedsatt funksjonsevne

 

15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven
Mangler du tenner I underkjeven, og har plager knyttet til løstsittende protese, kan du ha rett på stønad til dekkprotese. Mangler du i tillegg tenner i overkjeven, kan du få stønad til nødvendig ny protese i overkjeven.

Spør tannlegen! Ved Colosseum Tannlege Apollonia har vi allmenntannleger og tannspesialister som kan vurdere om du har rett til støtte, og behandle all trygdefinansiert tannbehandling

Kontakt oss

Vi benytter kun dine opplysninger til å besvare på din henvendelse og ivaretar din informasjon iht. personvernlovgivningen. Les mer

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert

Abonner
Apollonia bilde
Kontakt oss Messenger